Author Archives: Stojanovic Ivan

Beška

Beška

Ostrvo Beška se nalazi na juznoj strani Skadarskog jezera. Poznato je i pod imenima Gorica ili Brezovica. Ako se ne ide čamcem do njega se može stići putem koji ide od Virpazara, Godinja, Seoca, pa do sela Murći. Na ostrvcu postoje dvije srednjevijekovne crkvice:

Read More »

Crkva Svete Trojice

Crkva Svete Trojice

Dovršena je 1804. godine. Osobena je po svojoj arhitektonskoj koncepciji, srazmjerno velika pravoslavna crkva Sv. Trojice. Nalazi se ispred Citadele u skupini budvanskih sakralnih gradjevina.

Read More »

Bistrica

Bistrica

Bistrica je rijeka koja izvire jugozapadnoj Srbiji, a svoj put nastavlja korz Crnu Goru ulivajućí se u Lim kao njegova desna pritoka. Izvire na zapadnim padinama Giljeve.Protiče preko Pešterske visoravni,na kojoj pred Đalovica klisurom ponire i na donjem dijelu klisure ponovo izbija na površinu u vidu jakog vrela.

Read More »

Bigova

Bigova

Uvala Bigova pripada lokalitetu Donjeg Grblja i nalazi se na putu izmedju Budve i Tivta.
Duboko je uvucena u kopno pa je zbog takvog polozaja nekada bila ribarska luka u koju su se sklanjali ribari za vrijeme oluje.

Read More »

Mutno jezero

Mutno jezero

Mutno ili Dugačko jezero nalazi se na Kučkim planinama u blizini Bukumirskog jezera. Ova periodična lokva smještena je u jednoj dugačkoj uvali u blizini katuna. Okolina obiluje bogatim pašnjacima te je ovaj predio bitan, za stočarstvo lokalnog stanovništva. Voda se akumulira atmosferskim padavinama, a gubi isaravanjem i  propuštanjem tla. Dužina mu doseže do 300 m.

Read More »

Vojnik

Vojnik

Planina Vojnik pripada Oblasti visokih planina i površi Crne Gore. Geološki Vojnik je sastavljen ofd jurskih i krednih krečnjaka i dolomita.U dolovima i uvalama ove planine nekada su bili smješteni ledinci koji su uticali na reljef ovog predijela. Oni najveći spuštali su se ka kanjonu Komarnice, sa druge strane uticaj voda stvorio je zaravan Breznu.

Read More »