Author Archives: Stojanovic Ivan

Gornja Lastva

Gornja Lastva

Gornja Lastva je malo mjesto u Boki Kotorskoj mediteranskog tipa, na brdu Vrmac koji razdvaja Tivatski i Kotorski zaliv. Nalazi se na 300 metara nadmorske visine i udaljena je 3 kilometara, lokalnim asfaltnim putem, od Jadranske magistrale.

Read More »

Orahovac

Orahovac

Naselje se nalazi na sjevernoj strani kotora ,od Dobrote ga odvaja rijeka Ljuta. Ovo je tradicionalno pomorsko i ribarsko naselje. U prošlosti ovo naselje je dalo mnoge poznate pomorske kapetane i malo je flotu od 28 brodova.

Read More »

Manastir Podlastva

Manastir Podlastva

Sakralnu srž manastira Podlastva čini crkva posvećena Rođenju Bogorodice. Po svom arhitektonskom sklopu to je jednostavna jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom na istoku i portalom na zapadnoj strani, iznad kojeg se, nalik na okulus, nalazi rozeta.

Read More »

Herceg Novi

Herceg Novi

Herceg Novi je grad na ulazu u Bokokotorski zaliv, u podnožju planine Orjen. Opština Herceg Novi se prostire od graničnog prelaza Debeli Brijeg do tjesnaca Verige, najužeg dijela Boke Kotorske. U tom najužem dijelu se trajektima obavlja prevoz vozila i putnika sa jedne na drugu stranu zaliva, tačnije, na relaciji Kamenari-Lepetane.

Read More »

Dodoši

Dodoši

Dodoši su staro ribarsko naselje na obali Skadarskog jezera.Pripadaju opštini Cetinje i broje 50tak stanovnika. Nalaze se na rtu – u podnožju Bobije. Naselje je zbijenog tipa sa formiranim prirodnim komunikacijama, a slikovitim i promjenjivim sezonskim pejzažima u sklopu citavog prirodnog kompleksa tog dijela jezera.

Read More »

Strp

Strp

Strp je malo mjesto u Boki Kotorskoj između Lipaca i Risna. Pripada Kotorskoj opštini i broj blizu 50 stanovnika. Udaljeno je od Risna 3km. U Strpu je otkriven podvodni arheološki lokalitet s nalazima koje možemo situirati u razdoblje od 4. do 7. vijeka.

Read More »