Author Archives: Stojanovic Ivan

Manastir Podlastva

Manastir Podlastva

Sakralnu srž manastira Podlastva čini crkva posvećena Rođenju Bogorodice. Po svom arhitektonskom sklopu to je jednostavna jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom na istoku i portalom na zapadnoj strani, iznad kojeg se, nalik na okulus, nalazi rozeta.

Read More »

Herceg Novi

Herceg Novi

Herceg Novi je grad na ulazu u Bokokotorski zaliv, u podnožju planine Orjen. Opština Herceg Novi se prostire od graničnog prelaza Debeli Brijeg do tjesnaca Verige, najužeg dijela Boke Kotorske. U tom najužem dijelu se trajektima obavlja prevoz vozila i putnika sa jedne na drugu stranu zaliva, tačnije, na relaciji Kamenari-Lepetane.

Read More »

Dodoši

Dodoši

Dodoši su staro ribarsko naselje na obali Skadarskog jezera.Pripadaju opštini Cetinje i broje 50tak stanovnika. Nalaze se na rtu – u podnožju Bobije. Naselje je zbijenog tipa sa formiranim prirodnim komunikacijama, a slikovitim i promjenjivim sezonskim pejzažima u sklopu citavog prirodnog kompleksa tog dijela jezera.

Read More »

Strp

Strp

Strp je malo mjesto u Boki Kotorskoj između Lipaca i Risna. Pripada Kotorskoj opštini i broj blizu 50 stanovnika. Udaljeno je od Risna 3km. U Strpu je otkriven podvodni arheološki lokalitet s nalazima koje možemo situirati u razdoblje od 4. do 7. vijeka.

Read More »

Crkva Rođenja Bogorodice

Crkva Rođenja Bogorodice

Župna crkva u Prčanju je monumentalna barokna građevina, jedan od najvećih sakralnih objekata na istočnoj obali Jadrana.
Posvećena je Rođenju Bogorodice.

Read More »

Donja Lastva

Donja Lastva

Donja Lastva je malo priobalno mjesto, u podnožju brda Vrmac, sa arhitekturom u venecijanskom stilu, 4 kilometara zapadno od Tivta, na putu za Lepetane. U naselju postoji crkva Svetog Roka iz 1903. godine.

Read More »