Kotorski karneval 2010

Kotor je tokom cijele godine veoma živ grad i prepoznatljiv je po masovnim zabavama na gradskim trgovima. U okviru „Karnevalske fešte“ organizuju se karnevali u zimskim i ljetnjim mjesecima, maskenbali, koncerti, fešte bokeljske kuhinje i klapa, izložbe, predstave i razne druge smotre.

Read More »