Ostrva

Ostrvo Cvijeća

Ostrvo Cvijeća

Miholjska Prevlaka – Ostrvo Sv. Arhanđel Mihailo – ili u skorije vrijeme Ostrvo Cvijeća – je prvo od tri ostrva u jedinstvenom nizu ostrva u Tivatskom zalivu Boka kotorske, poznatijih kao Krtoljski arhipelag. Ovo ostrvo se poslije pet metara širokog i plitkog moreuza nadovezuje na poluostrvo Brda. Stotinak metara dalje je školj Stradioti ili ostrvo Sv. Marka, a još toliko je udaljeno Bogorodičino ostrvo, Otok ili Gospa od Milosti.Na Ostrvu cveća nalazi se pravoslavni manastir Svetog Arhangela Mihaila, sa hramom i konacima. Ovo ostrvo je nekada bilo vojno odmaralište.Očekuje se raspisvanje tendera  za dugoročne zakup čime bi se ono turistički valorizovalo.

Read More »
Stari Ulcinj

Stari Ulcinj

O ostrvu Stari Ulcinj nije napisano mnogo. Nalazi se pri obali izmedju Bara i Ulcinja. Dobilo je ime po naselju, od kojeg su ostale samo ruševine. Na Venecijanskim kartama je bilo upisano kao Dolcigno Vecchio. Od tih ruševina danas se vide samo bedemi na njegovom zapadnom i sjeverozapadnom dijelu. Istočna i južna strane su strme i stjenovite.

Read More »
Ada Bojana

Ada Bojana

Ada Bojana je nastala, prema predanju, tako što se u 17. ili 19. vijeku nakon nevremena, u blizini dva manja ostrva, nasukao brod-jedrenjak „Merito“. Godinama se na olupinu ovog broda i obližnja dva ostrvca taložio riječni nanos od kojega je najprije nastao sprud, a zatim i ostrvo. Ovo ostrvo je vremenom rijeku Bojanu podjelilo na dva kraka. Za vrijeme hladnog rata, Ada je bila vojna zona sa strogo čuvanom granicom.

Read More »
Sveta Neđelja & Katič

Sveta Neđelja & Katič

Sveta Neđelja je ostrvce u Jadranskom moru, pripada opštini Budva. Nalazi se nasuprot turističkom mjesta Petrovac. Na ostrvcu je sagrađena istoimena crkva koja je prema jednom od predanja sagrađena od mornarskih priloga, a prema drugom, sagradio je grčki moreplovac, koji se poslije brodoloma spasio na tom ostrvu. Ovo ostrvo upareno sa Katičem predstavlja izazov za ljubitelje skakanja u vodu.

Read More »
Gospa od Mirišta (Vavedenje)

Gospa od Mirišta (Vavedenje)

Vavedenja – malo ostrvo na istočnoj strani ulaza u Bokokotorski zaliv, na ulazu u uvalu Mirište, na poluostrvu Luštica. Ostrvo, u narodu poznato kao ostrvo Mali Žanjic je površine oko 700 kvadratnih metara. Na ostrvu se nalazi utvrđeni manastirski kompleks sa crkvom Vavedenja Bogorodice. U istorijskim izvorima pominje se prvi put 1508. godine kao Sv. Marija “de Sagnic”. Najstariji dio cjeline predstavlja jednobrodna crkva, za koju se veruje da potiče iz XV vijeka.

Read More »
Sveti Nikola

Sveti Nikola

Sveti Nikola je ostrvo u Jadranskom moru, pripada crnogorskoj opštini Budva.Sveti Nikola je lociran nasuprot Budve, 1 km od budvanskog starog grada. Dugačko je 2 km i prostire se površinom od 36 ha. Najvisočija tačka na ostrvu je litica koja dostiže 121 m iznad mora.Ostrvo je popularno itčetište na Budvanskoj rivijeri. Ima tri veće pješčane plaže ukupne dužine 840 m i veli broj manjih plaža, koje su dostupne jedino brodićem Naseljeno je jelenom. Popularno ga nazivaju Havajima,a lokalno stanovništvo ga naziva Školjem.

Read More »