Planine

Golija

Golija

Golija je planina i kraj u Crnoj Gori, sjeverozapadno od Nikšića. Planina se proteže između Nikšićkog i Gatačkog polja na dužini od 25 km, a široka je do 8 km. Najviši vrh ima 1945 m

Read More »
Maglić – Bioč – Volujak – Trnovački Durmitor

Maglić – Bioč – Volujak – Trnovački Durmitor

Vjenac planina Volujak, Maglić, Bioč, Trnovački Durmitor pruža se sjeverozapadnim dijelom Crne Gore uz granicu sa BiH. Osim zajedničke i neistražene ljepote, zajedno dijele trnovačko jezero koje je skrivenoispod strmih padina ovih visokih planina.

Read More »
Paštrovačka gora

Paštrovačka gora

Paštrovačka gora je planinski prevoj u zaleđu budvanske rivijera. Dio je Primorsko planinske transverzale (Orjen – Lovćen – Rumija). Dobila je ime po plemenu Paštrovići koje je naselilo ovo područje.

Read More »
Brotnjik

Brotnjik

Planina Brotnjik se uzdiže u zaleđu Pipera, nedaleko od Podgorice. Na Brotnjik se stiže preko visoravni Radovče koja se nalazi na visini od 854 m. Najviši vrh Brotnjika je Maglić 1529 metara. Sa njega se proteže pogled ka Lovćenu, , Orjenu, Goliji, Žijovu i Komovima.

Read More »
Lisinj

Lisinj

Lisinj je planina u zaleđu crnogorskog primorja. Ovaj masiv proteže se iznad Bara, odmah pored Rumije. Po nekim geografima, iako vidljivo odvojen, Lisinj pripada masivu Rumije. Krečnjačkog je sastava sa ogoljenim vrhovima, kao i ostale primorske planine. Najviši vrh Lisinja naziva se Loška i nalazi se na 1353mnv.

Read More »
Vojnik

Vojnik

Planina Vojnik pripada Oblasti visokih planina i površi Crne Gore. Geološki Vojnik je sastavljen ofd jurskih i krednih krečnjaka i dolomita.U dolovima i uvalama ove planine nekada su bili smješteni ledinci koji su uticali na reljef ovog predijela. Oni najveći spuštali su se ka kanjonu Komarnice, sa druge strane uticaj voda stvorio je zaravan Breznu.

Read More »