Rijeke

Orahovštica

Orahovštica

Orahovštica je crmnička rijeka koja se uliva u Skadarsko jezero kod Virpazara. Pogodna za rafting, ribolov i kupanje. U upotrebi je češći naziv Oraovštica.

Read More »
Ibar

Ibar

Ibar je rijeka u istočnom dijelu Crne Gore i jugozapadnom dijelu Srbije, ukupne dužine 276 km. Ibar je desna pritoka Zapadne Morave. Izvire na sjevernoj strani planine Hajla, a u Zapadnu Moravu se uliva kod Kraljeva. Površina sliva iznosi 13.059 km². Pripada Crnomorskom slivu. Prosečan protok na ušću iznosi 110 m³/s što pokazuje da reka nije plovna. Ibar je poznat po mnogim brzacima i bukovima.

Read More »
Ljutica

Ljutica

Rijeka Ljutica, lijeva pritoka Tare, ponosi se sa dva svoja evropska rekorda. U pitanju je najkraća i najjača rijeka na Starom kontinentu.  Njena dužina od 130 m i snaga koja u doba topljenja snjegova može da se mjeri i sa preko 100 kubika voda po sekundi čini je čudom prirode.

Read More »
Oko Skakavice

Oko Skakavice

Krasko vrelo, nalazi se nedaleko od Gusinja , kod sela Vusanje.

Read More »
Gusinjske rijeke

Gusinjske rijeke

Plavsko-gusinjski kraj zbog neposredne blizine Prokletija obiluje velikom količinom vode te posjeduje veliki broj izvora, potoka, rijeka, vodpada…Neke od rijeka su povremenog karaktera, ali najveći broj njih zadržava se gotovo cijele godine.

Read More »
Šavničke rijeke

Šavničke rijeke

Varošica Šavnik  nalazi se na obalama tri male rijeke Bukovice, Bijele i Šavnika.

Read More »