Tag Archives: pavlova strana

Pavlova Strana

Pavlova Strana

Pavlova Strana je jedan od najviše fotografisanih motiva u Crnoj Gori, koji je gotovo neizostavan kada su u pitanju monografije, turistički vodičI,sajtovi,kalendari i razglednice. Ovaj vidikovac svoju fotogeničnost duguje rijeci Crnojevića, koja na ovom mjestu meandrira i spaja se sa Skadarskim jezerom.

Read More »