Tag Archives: sultanija dzamija

Plavske džamije

Plavske džamije

U Plavu danas postoje četiri džamije. Zakonsku zaštitu ima stara džamija u Plavu. Smatra se da je sagrađena davne 1471. godine, odmah po dolasku Turaka u ove krajeve. Pretpostavlja se da je najprije bila sagrađena kao asker-džamija za potrebe vojnika i nosilaca osmanske vlasti. Pripada tipu građevina folklorne arhitekture.

Read More »