Crkvu svetog apostola Petra je crkva u Bijelom Polju koju je sagradio humski knez Miroslav, brat Stefana Nemanje. Natpis u kamenu kojim je označen ktitor, ne sadrži datum podizanja, a pretpostavlja se da je sazidana 1190. godine. Za vrijeme nereda u Humu, 1252. godine, iz Bogorodičinog manastira u Stonu je u Crkvu svetog apostola Petra na Limu preseljeno sjedište Humske eparhije.

Za ovaj manastir je napisano Miroslavljevo jevanđelje.

Ova se crkva uvršćuje u složene raške sakralne cjeline. Romanskih je oblika, u kojima se reprodukuje vizantijska krstoobrazna šema. Crkva je jednobrodna, sa kupolom. Zasvođena je građevina, sa romanskim portalom na zapadnoj strani, na kome se nalazio pomenuti kameni natpis. Apsida je na istočnoj strani crkve pravougaona (ovaj oblik je rasprostranjen u dalmatinskim preromanskim i ranoromanskim crkvama) a iznutra i spolja zasvođena je polukalotom koja se na uglovima apside oslanja na trompe. Istočni i zapadni traveji su zasvođeni. Za gradnju zidova u vodoravnim je redovima korišten tvrd plavičasti pritesani kamen. Krov je trobrodan po dužini, a iznad svodova zapadnog i istočnog trveja sagrađeni su mali zidovi, koji pridržavaju srednji brod građevine. Dvoslivno pokriven transept (obrazovan od poprečnog svoda, koji nosi kupolicu) na sredini presjeca trobrodan krov. Četvrtasta kupolica uobičajen je oblik na kupolnim crkvicama na dubrovačkom području. Na zapadu su dvije tipično raške konstrukcije: simetrične kule sa narteksom između njih.

Wikipedia

icon-car.pngKML-LogoFullscreen-LogoGeoJSON-LogoGeoRSS-Logo
Crkva Sv. Petra

loading map - please wait...

Crkva Sv. Petra 43.035741, 19.744642 Crkva Sv. Petra