Grahovsko polje je malo kraško polje u jugozapadnom djelu Crne Gore, nedaleko od granice sa Bosnom i Hercegovinom sjeveroistočno od Orjena. Zahvata površinu od 6,4 km², pruža se na dužini od 7 kilometara i široko je 1,5 kilometar. Nadmorska visina polja je 695-780 metara. Otvoreno je prema Risanskom zalivu, od kojeg je udaljeno 6,5 km. Sjevroistočno od polja je prostrana kraška zaravan Katunskog krša i Banjana, a prema zapadu se uzdiže Orjen (1894 m) i njegovi ogranci.

Polje je formirano u krečnjacima kredne starosti, na granici sa dolomitima, a dno mu je pokriveno fluvioglacijalnim nanosima Orjensje glacijacije, prosečne debljine 10 metara. Grahovsko polje spada u grupu periodski plavljenih kraških polja, stoga su ovdje dobro razvijene privredne grane poput ratarstva i stočarstva.

Njime teče Grahovska rijeka, na kojoj je podignuto vještačko jezero za navodnjavanje. Ima srednju januarsku temperaturu 2°C, a julsku 23°C. Godišnja količina padavina je 2895 mm. Njive zapremaju 50% površine polja, a ostalo su livade.

Na sjevernom obodu polja nalaze se izvori Grabovice, Grahovske reke i Čeline. U polju se nalazi i arheološko nalazište – nekropola Petkovići i naselje Grahovo.

U neposrednoj blizini vođena je čuvena bitka na Grahovcu.

Botanička bašta (Arboretum) porodice Kovačević u Grahovu – prvi zaštićeni prirodni objekat na teritoriji opštine Nikšić

Na relativno malom prostoru(oko 1ha) egzistira nesvakidašnji botanički fond, predstavljen sa oko 127 vrsta drveća, žbunja i povijuša, uključujući i njihove niže sistematske kategorije. Od tog broja četinari su zastupljeni sa 62 vrste, a lišćari sa 65. Od ukupnog broja zabilježenih vrsta oko 33 su domaće, a 94 strane vrste što je posebna vrijednost Arboretuma, kao i činjenica da su prisutne pojedine egzotične vrste drveća koje do sada nijesu zabilježene u Crnoj Gori ili su konstatovane sa malim brojem primjeraka.

Arboretum je stavljen pod zaštitu Rješenjem Republičkog zavoda za zaštitu prirode 22.05.2000. godine kao zaštićeni objekat prirode od interesa za Republiku i to kao spomenik prirode.

icon-car.pngKML-LogoFullscreen-LogoGeoJSON-LogoGeoRSS-Logo
Grahovo

loading map - please wait...

Grahovo 42.651447, 18.673003 Grahovo