Orjen (42.34°N, 18.32°E) je najviša subadriatička planina dinarskog orogena. Sa 1894 m Zubački kabao je najviši od ukupno 6 vrhova iznad 1800 m. Kao jako krševita planina Orjen je bezvodan a pored toga tu sa 4762 mm/m²a pada najviše kiše u Evropi. Orjen se sastoji od nekoliko paralellnih lanca koji se pružaju od severozapada prema jugoistoku. Između lanaca su duboki dolovi kao Reovački do, Duboki do, Dobri do i Ubajski do. Oni su glacijalni dolovi koji pored dužina od nekoliko kilometara dosižu značajne širine od 2 km. Reljef Orjena je izrazito glaciokarstnog karaktera što je matični substrat veoma čist krečnjak, a glacijacija je ovde bila jako snažna. Ledena kapa je u vreme glacijala dostigla veličinu od 150 km². Glečeri su silazili sa svih strana Orjena a najznačajniji su bili glečeri prema Risnu (do Kneževaca), Dragaljskog polja, gde je jedan lednik sišao i u Dobrom dolu. Severna strana Orjena se zove Bijela gora. najizrazitiji je visokoplaninski predeo je prkriven velikim povrsima visokim bukovo-jelovim sumama. 

icon-car.pngKML-LogoFullscreen-LogoGeoJSON-LogoGeoRSS-Logo
Orjen

loading map - please wait...

Orjen 42.575332, 18.591614 Orjen