U Paštovićima, obalnom području između Budve i Petrovca, nalazi se čitav kompleks pravoslavnih manastira. Ima ih 8, građeni su u različitim stilovima i značajni su simboli istorije, kulture i religije.

Manastir Reževići se nalazi odmah pored magistralnog puta Budva-Petrovac, od Petrovca je udaljen 2 km. Ime je dobio po paštrovačkom plemenu Reževići, a, po predanju, izgradnju crkve naredio je Stevan Prvovjenčani nakon što se opio paštrovačkim vinom. U okviru manastirskog kompleksa nalaze se dvije crkve, konak i maslinjak. Mala crkva Uspenja Bogorodice je zadužbina Stevana Prvovjenčanog, a veća crkva sa zvonikom je posvećena Svetoj Trojici i podiguta je u XVIII vijeku. Manastir Praskavica nalazi se na brdu iznad Miločera i Svetog Stefana, takođe nedaleko od magistralnog puta. Dobio ime po obližnjem izvoru koji miriše na breskve koje mještani nazivaju još i praskama. Smatra se da je osnovan 1050. godine, a glavna manastirska crkva Svetog Nikole potiče is XV vijeka. U sklopu manastirskog kompleksa je i konak i nekadasnja skola u kojoj su monasi opismenjavali paštrovačku djecu. U mjestu Buljarica, nedaleko od Petrovca, nalazi se manastir Gradište Podignut je na ostacima antičke građevine u XI vijeku, a prvi pisani dokument o njemu datira iz XIV vijeka i pominje se u povelji kralja Milutina. Sastoji se od tri crkve i konaka. Glavna crkva sv. Nikole sazidana je u XII vijeku, crkva sv. Save u XIX v., a crkva Uspenja Bogorodice nalazi se izvan manastirskog kompleksa. Ono što je posebno zanimljivo u vezi sa ovim manastirom je činjenica da je prvi srpski bukvar, koji je štampan u Veneciji, napisan u ovom manastiru. Manastir Podostrog, koji se nalazi u Budvi, naziv je dobio po obližnjem brdu, ali je poznatiji pod nazivom Podmaine jer je nekada bio mjesto okupljanja plemena Maini. Kompleks ovog manastira je veoma impresivan, opasan je visokim zidovima sa puškarnicama i okruglom odbrambenom kulom pa umnogome podsjeća na tvrđavu. Kao i mnogi drugi manastiri u Crnoje Gori, i ovaj je bio oštežen pa obnavljan, a kompleksom dominira crkva sv. Petke. Manastir je značjan zbog toga što je u njemu umro mitropolit Danilo I čije je tijelo kasnije prebačeno na Cetinje. U njemu je boravio i Njegoš pa se smatra da su neki djelovi čuvenog spjeva „Gorski vijenac“ napisani ovdje. Manastir Stanjevići se nalazi na brdu iznad opštine Budva, prema naselju Pobori. Sagrađen je krajem XVII. vijeka i bio je jedan od značajnih duhovih i političkih centara ovog kraja. Na njegovom mjestu prvo je bio dvorac i vojno utvrđenje sa hramom koje je izgradio Đurađ Crnojević, zatim je pretvoren u manastirski konak, a kasnije je u njemu je vladika Petar I Petrović osnovao školu za opismenjavanje svještenika i kaluđera. Prvi pisani zakon o Crnoj Gori i o Brdima napisan je i ozvaničen upravo ovdje. Manastir Vojnić nalazi se iznad Bečića, u istoimenom selu. Predanje koje govori o tome da su mještani potomci dva momka koji su čuvali manastirsku stoku datira iz XV vijeka, a tačan datum nastanka manastira se ne zna. Glavna crkva Sv. Dimitrija je urađena arhitektonskim stilom primorskih crkava, a hram sv. Nikole sa konakom je u ruševinama. Manastir Duljevo, koji je po predanju osnovao Car Dušan, nalazi se iznad Svetog Stefana. Lik cara Dušana je oslikan u ktitorskoj sceni što potkrepljuje vjerovanje da ga je on sagradio. Glavna manastirska crkva sv. Stefana je podignuta u XIV v. I on je mnogo puta rušen i obnavljan, a značajan je zbog toga što se u njemu zamonašio Arsenije III Čarnojević. U selu Čelobrdo iznad Svetog Stefana nalazi se manastir Rustovo. To je jedan od ženskih paštovačkih manastirai i osnovan je 2003.godine. U okviru manastirskog kompleksa nalaze se Hram Uspenja Presvete Bogorodice i Hram posvećen Svetim Carskim Mučenicima Romanovima.

KML-LogoFullscreen-LogoGeoJSON-LogoGeoRSS-Logo
Paštovački manastiri

loading map - please wait...

Manastir Vojnići: 42.285508, 18.868901
Manastir Stanjevići: 42.334787, 18.830588
Manastir Rustovo: 42.269608, 18.912905
Manastir Reževići: 42.215161, 18.924004
Manastir Praskvica: 42.262415, 18.897471
Manastir Podostrog: 42.305026, 18.832126
Manastir Podmaine: 42.296340, 18.844751
Manastir Gradište: 42.202148, 18.963604
Manastir Duljevo: 42.277499, 18.913436