crkva na cipuru

30 December 2009

Crkva na Ćipuru

Na temeljima manastirske crkve iz 1484. godine knjaz Nikola je podigao dvorsku kapelu posvećenu Rođenju Bogorodice namijenjenu za vjerske ceremonije. To je jednobrodna crkva sa šesto […]