crkva rodjenja bogorodice

7 June 2010

Crkva Rođenja Bogorodice

Župna crkva u Prčanju je monumentalna barokna građevina, jedan od najvećih sakralnih objekata na istočnoj obali Jadrana. Posvećena je Rođenju Bogorodice.