franjevacki manastir sv. nikole

28 April 2010

Franjevački Manastir Sv. Nikole

Samostan je podignut u XVIII vijeku i kroz dugi niz godina predstavljao je središte kulture i obrazovanja, budući da je u njemu bila osnovna škola, škola […]