10 November 2010

Jadran

Jadran je trenažni jedrenjak koji je porinut 1931. u Hamburgu za potrebe jugoslovenske kraljevske ratne mornarice. Danas se nalazi posjedu vojske Crne Gore.