kurtagica džamija

30 June 2010

Sultan Murat II džamija

Sultan Murat II džamija u Rožajama je najveća džamija u Crnoj Gori podignuta 1450. godine obnovljena 1697. Poznata je i kao Kurtagića džamija.