18 December 2009

Miločer

Ova plaža se nalazi ispod nekadašnjeg ljetnjikovca kraljevske porodice Karađorđević, koji je izgrađen 1934. godine i zidom odvojen od magistrale sa dvije kapije, jednom prema Pržnu, […]