stara dzamija

1 July 2010

Plavske džamije

U Plavu danas postoje četiri džamije. Zakonsku zaštitu ima stara džamija u Plavu. Smatra se da je sagrađena davne 1471. godine, odmah po dolasku Turaka u […]