21 November 2011

Topolica

Nalazi se u samom gradu ispred hotela “Princess” i proteže se od rijeke Željeznice do Luke Bar. Duga je 500 m, sastavljena od kamenih oblutaka na […]