vlaska crkva

21 April 2010

Vlaška crkva

To vjersko zdanje podignuto je kao crkva Rođenja Bogorodice, sredinom XV vijeka. Današnji oblik i naziv Vlaška crkva dobila je 1864. godine. Arheološka iskopavanja pokazala su […]