19 September 2009

Kučka Krajina (Žijovo)

Planine Kučke Krajine (Žijovo) u suštini pripadaju Prokletijama kao cjelini. Radi se o visokim planinama, sa čak 15 vrhova preko 2000mnm. Najpoznatiji i najljepši su Surdup, […]