22 July 2011

Zeleni Vir

Zeleni Vir je veća lokva na Durmitoru koja se nalazi na Mliječnim dolovima, na 1820 mnm. Voda mu je bistra i zelene boje i napaja se […]
21 July 2011

Golija

Golija je planina i kraj u Crnoj Gori, sjeverozapadno od Nikšića. Planina se proteže između Nikšićkog i Gatačkog polja na dužini od 25 km, a široka […]
21 July 2011

Srablje jezero

Na Durmitoru u podnožju masiva Renisave nadomak Modrog jezera na 1622 mnm nalazi se Srablje jezero. Ono je u stvari malo veća lokva dimenzija 45 x […]
28 June 2011

Manastiri Skadarskog jezera

Osim izuzetne prirodne ljepote i bogatstva, Skadarsko jezero obiluje i spomenicima kulture, hrišćanskim manastirima i crkvama još iz doba srednjeg vijeka, koje su gradile zetske dinastije […]
29 May 2011

Maglić – Bioč – Volujak – Trnovački Durmitor

Vjenac planina Volujak, Maglić, Bioč, Trnovački Durmitor pruža se sjeverozapadnim dijelom Crne Gore uz granicu sa BiH. Osim zajedničke i neistražene ljepote, zajedno dijele trnovačko jezero […]
24 May 2011

Barno jezero

Barno jezero se nalazi na prostoru između Velike poljane i sela Pitomine sa istočne, kao i sela Bosača sa zapadne strane, na nadmorskoj visini od 1489 […]
11 April 2011

Poseljani

Poseljani su selo na obali Skadarskog jezera, čije su kuće građene dužbistrog Seljanskog potoka koji se uliva u jedan od zaliva jezera. U selu je nekad […]
4 April 2011

Kuća Verona

Kuća Verona se nalazi u zoni zvanoj Račica, uz samu morsku obalu i izolovana u odnosu na susjede. Ona svojim mirnim a razuđenim volumenom, proporcijama i […]
1 March 2011

Maljevik

Uvala Maljevik, sa susjednom uvalicom od koje je odvaja rt Kličevac, mala je kamenita plaža između Čanja i Sutomora. Duga je oko 100 m, a more […]
9 January 2011

Vrtac

Vještača akumulacija ili jezero Vrtac zajedno sa dva susjedna jezera Slansko i Krupac izgrađeno je 50ih godina prošlog vijeka za potrebe hidroelektrane Perućica.
15 November 2010

Crvena Glavica

Crvena glavica predstavlja kopleks manjih plaža u okviru istoimenog Nudističkog kampa.
13 November 2010

Grahovo

Grahovsko polje je malo kraško polje u jugozapadnom djelu Crne Gore, nedaleko od granice sa Bosnom i Hercegovinom sjeveroistočno od Orjena. Zahvata površinu od 6,4 km², […]