18 July 2010

Grabovica

Grabovica izvire ispod padina Ranisave, odnosno Ravne Ivice, na koti oko 1400m. U gornjem toku zove se Morava, a kasnije od sela Grabovica – Grabovica.
18 July 2010

Goveđe jezero

Goveđe jezero ili lokva, nalazoiNP Durmitor jugoistočno od sela Nadgore na visini od 1400 mnm. Okruženo je četinarskom šumom i privremenog je karaktera i varirajućih dimenzija.
18 July 2010

Ševarita lokva

Ševarita lokva se nalazi na Jezerskoj površi ,nadomak Ribljeg i Vražjeg jezera, blizu sela Novakovići na visini od 1400 mnm. Ova lokva je mnogo manja od […]
18 July 2010

Gusinjske džamije

Na užem prostoru Gusinje postoje tri džamije i to Vezirova dćamija, Radončića (Nova) džamija i Čekića džamija.
17 July 2010

Sušićko jezero

Sušićko jezero se nalazi u proširenom dijelo kanjona rijeke Sušice na visini od 1140 m. Periodičnog je karaktera, te nestaje čim Sušica presuši. Desava se ponekad […]
17 July 2010

Suva lokva

Suva lokva se nalazi u valovima pošćenske doline u neposrednoj blizini Modrog jezera na nadmorskoj visini od 1600 m. Duga je 2350 m , široka od […]
8 July 2010

Podgorica

Podgorica je glavni grad Crne Gore, nalazi se zetsko-bjelopavlićkoj ravnici i na pet rijeka: Morači, Ribnici, Zeti, Cijevnoj i Sitnici. Grad je preživioznačajne istorijske događaje, kroz […]
6 July 2010

Štitarička rijeka

Štitarička rijeka je lijeva pritoka rijeke Tare. Formira se na vrelu, koje se javlja ispod strmih krečnjačkih strana Javorove glave. Uliva se u rijeku Taru na […]
6 July 2010

Crkva Svete Petke – Ružica

Crkvu Svete Petke – Ružica sagrađili su Bjelopavlići 1894. godine na dijelu Sinjajevine koji im je Knjaz Nikola I poklonio zbog zasluga u oslobodilačkim ratovima protiv […]
6 July 2010

Glava Zete

Glava Zete se nalazi u dolini rijeke Zete, na 60 m nadmorske visine. Karakterišu je netaknuta priroda i kontrast između pitome ravnice i rijeke sa jedne […]
6 July 2010

Crkva Svetih Apostola Petra i Pavla

Nalazi se na gradskom groblju u samom urbanom naselju Nikšića. Podignuta je u centru stare nekropole stećaka. Nema pouzdanih podataka o vremenu gradnje. Jasno se mogu […]
3 July 2010

Plaža Albatros

Okolina hotela Albatros je zaista jedinstvena. Okružen sa lijepomborovom šumom ne samo oko hotela nego icijelo područje. U neposrednoj blizini hotela nalaze se nekoliko prirodnih plaža […]