crkva svetog ivana

12 February 2010

Crkva Svetog Ivana

Prvobitno je bila sagradjena je u VII vijeku u obliku rotonde. Današnja crkva je podignuta na njenim temeljima i ima pravougaoni oblik. Naročito je stradala u […]