crkva svetog nikole

16 May 2010

Crkva Svetog Nikole

Niko danas ne može pouzdano da kaže kada je postavljen kamen temeljac crkve Sv. Nikole u Nikoljcu, kod Bijelog Polja, osim da se pod imenom Nikoljac […]