crkva svetog petra

23 January 2010

Crkva Svetog Petra

Crkvu svetog apostola Petra je crkva u Bijelom Polju koju je sagradio humski knez Miroslav, brat Stefana Nemanje. Natpis u kamenu kojim je označen ktitor, ne […]