crkva svetog save

21 June 2010

Crkva Svetog Save

Nalazi se u centru grada Tivta.Počela je da se gradi 1938.godine,a 1968.godine je izgradnja dovršena.