7 December 2009

Duklja

Doklea (lat. Doclea, Doklea, Dokleja, kasnije nazvanog Duklja) je stari rimski grad koji se nalazio u blizini Podgorice, na ušću Zete u Moraču. Nekada je bio […]