drobni pijesak

6 February 2010

Drobni Pijesak

Ka jugu, prema Petrovcu, teren je takav da se formiralo više malih, uvučenih plaža, pristupačnih samo s mora. Tu se po svojoj ljepoti izdvaja Drobni pijesak, […]