12 January 2010

Garač

Garač spada među planine središnje Crne Gore. Nalazi se sjeverozapadno od Podgorice pružajući se pravcem sjeverozapad—jugoistok. Izdiže se iznad rijeke Sušice i Bjelopavlićke ravnice. Prepoznatljivog je […]