18 July 2010

Grabovica

Grabovica izvire ispod padina Ranisave, odnosno Ravne Ivice, na koti oko 1400m. U gornjem toku zove se Morava, a kasnije od sela Grabovica – Grabovica.