18 May 2010

Lisinj

Lisinj je planina u zaleđu crnogorskog primorja. Ovaj masiv proteže se iznad Bara, odmah pored Rumije. Po nekim geografima, iako vidljivo odvojen, Lisinj pripada masivu Rumije. […]