liverovicko jezero

4 February 2010

Liverovićko jezero

Liverovićko jezero se nalazi u donjem kraju nikšićke Župe. Nastalo je za potrebe željezare 1957. godine. Ono je akumulacija rijeke Gračanice. Brana na jezeru je duga […]