22 May 2010

Lješnica

Lješnica je jedna od riječica  u okolini Bijelog Polja koja se uliva u Lim.