mauzolej na lovcenu

19 September 2009

Mauzolej na Lovćenu

Na dvadesetom kilometru od stare crnogorske Prijestonice nalazi se znamenito zdanje podignuto na zahtjev vladike Rada Petrovića 1845 godine.