6 April 2010

Murići

Murići su malo ribarsko mjesto na obali Skadarskog jezera. Nezaobilazna je stanica izletnika koji se, najčešće, krstarenjem upoznaju sa brojnim plažama, ostrvima, manastirima i pticama Skadarskog […]