obodska pecina

5 June 2014

Obodska pecina

Obodska pećina se nalazi na par kilometara uzvodno od Rijeke Crnojevića. Do nje se može doći rekreatvinom stazom za nekih sat i po pješačenja.