11 June 2010

Orahovac

Naselje se nalazi na sjevernoj strani kotora ,od Dobrote ga odvaja rijeka Ljuta. Ovo je tradicionalno pomorsko i ribarsko naselje. U prošlosti ovo naselje je dalo […]