4 August 2015

Jeste li znali ? (34)

Crkvice, selo na Orjenu, slovi kao najkišovitije mjesto u Evropi sa nekih 5 m vodenog taloga godisnje.
21 January 2010

Orjen

Orjen (42.34°N, 18.32°E) je najviša subadriatička planina dinarskog orogena. Sa 1894 m Zubački kabao je najviši od ukupno 6 vrhova iznad 1800 m. Kao jako krševita […]