25 October 2010

Ostros

Ostros je jedno od brojnih sela u zaleđu Skadarskog jezera i nalazi se na starom putu od Virpazara ka Ulcinju. Ono što ga čini posebnim je […]