pivska povrs

2 December 2009

Pivska površ

Pivska površ je visoka krečnjačka visoravan u slivu Pive, između planina Durmitor, Maglić, Lebršnik, Golija i Vojnik. Plato je dugačak 55 km, širok 30 km sa […]