radoncica dzamija

18 July 2010

Gusinjske džamije

Na užem prostoru Gusinje postoje tri džamije i to Vezirova dćamija, Radončića (Nova) džamija i Čekića džamija.