28 June 2010

Radovići

Selo Radovići se nalaze u blizini Tivta u Boki Kotorskoj, na obroncima Luštice. Podno naselja, prema zalivu Trašte i otvorenom moru, nalazi se čuvena uvala Pržno […]