15 February 2010

Risan

Pripada najstarijim ilirskim naseobinama na Crnogorskom primorju. Legenda kaže da se, pred najezdom Rimljana, u njemu sakrila ilirska kraljica Teuta, 228. godine, koja se, nemoćna da […]