21 June 2010

Seljanovo

Plaža je locirana na potezu od Tivta do Veriga i dužine je 140 m.