sevarita lokva

18 July 2010

Ševarita lokva

Ševarita lokva se nalazi na Jezerskoj površi ,nadomak Ribljeg i Vražjeg jezera, blizu sela Novakovići na visini od 1400 mnm. Ova lokva je mnogo manja od […]