7 April 2010

Škurda

Rijeka Škurda nalazi se sjeverno od grada Kotora. Ne može se sa sigurnošću reći đe je njen izvor , al se pretpostavlja da izvire i ponire […]