22 July 2011

Stećci

Stećci (jednina: stećak ili kam, biljeg, mramor) su srednjovjekovni nadgrobni spomenici u obliku velikih kamenova, ponekad sa uklesanim slikovnim ukrasima ili natpisima. Nalaze se najvećim djelom […]