stitaricka rijeka

6 July 2010

Štitarička rijeka

Štitarička rijeka je lijeva pritoka rijeke Tare. Formira se na vrelu, koje se javlja ispod strmih krečnjačkih strana Javorove glave. Uliva se u rijeku Taru na […]