7 April 2010

Sutorman

Sutorman je planina u barskoj opštini, a od Bara je udaljen svega 10km. Nastavlja se na masiv Rumije, mada ga neki uključuju u isti. Na Sutormanu […]